OSP Wiązowna - jednostka typu S-4

ul. Kościelna 41

05-462 Wiązowna

ZarządSztandarRemiza, Historia

OSP Malcanów - Jednostka typu S-5

ul. Mazowiecka 22

05-462 Malcanów

ZarządSztandarRemiza, Historia

OSP Glinianka - Jednostka typu S-3

ul. Napoleońska 48

05-408 Glinianka

Zarząd, Sztandar, Remiza,            Historia

Nowe władze OSP Wiązowna - Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2015

Dnia 23.01.2015 roku, o godzinie 18 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w OSP Wiązowna. Przewodniczącym zebrania został dh Grzegorz Pyzik. Podczas zebrania omówiono działalnośc jednostki w 2015 roku, a także przedstawiono sprawozdanie finansowe za ten rok. Przedstawiono również plany na obecny rok. OSP Wiązowna w 2015 roku była dysponowana do akcji ratowniczo-gaśniczych 127 razy, co dało 9 miejsce w powiecie otwockim pod względem wyjazdów OSP. Na zebraniu został powołany nowy zarząd jednostki. Podczas zebrania obecni byli m.in Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwockust. bryg. mgr inż. Tomasz Dąbrowski, a także Prezes Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Otwocku - Jarosław Kozłowski.

 

Skład nowego zarządu OSP Wiązowna:

1. Prezes - Dariusz Wróblewski
2. Naczelnik - Anna Kuzawa
3. Z-ca Naczelnika - Mateusz Tuszowski
4. Sekretarz - Katarzyna Tuszowska
5. Skarbnik - Andrzej Rak
6. Gospodarz - Michał Kopka
7. Członek Zarządu - Krzysztof Tuszowski
8. Członek Zarządu - Janusz Budny
9. Członek Zarządu - Maciej Szyperski
Skład nowej Komisji Rewizyjnej:
1. Przewodniczący - Witold Sobota
2. Sekretarz - Paweł Rak
3. Członek - Franciszek Romsicki

Stary zarząd:Nowy zarząd:

 

Zdjęcia z zebrania:

Strona projektu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013