OSP Wiązowna - jednostka typu S-4

ul. Kościelna 41

05-462 Wiązowna

ZarządSztandarRemiza, Historia

OSP Malcanów - Jednostka typu S-5

ul. Mazowiecka 22

05-462 Malcanów

ZarządSztandarRemiza, Historia

OSP Glinianka - Jednostka typu S-3

ul. Napoleońska 48

05-408 Glinianka

Zarząd, Sztandar, Remiza,            Historia

Obchody świeta Wojska Polskiego 2015

Z okazji Święta Wojska Polskiego Ochotnicze Straże Pożarne w Malcanowie i w Wiązownie wzięły udział w obchodach tego niezwykłego dnia. Uroczystości rozpoczęto o godzinie 17,00 przed Kopcem w Wiązownie u zbiegu ulic Lubelskiej i Boryszewskiej. Zebranych w imieniu Wójta Gminy Wiązowna powitał jego zastępca Pan Tomasz Kostyra.

 

 

Po krótkim przemówieniu przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci, strażacy oraz mieszkańcy gminy złożyli kwiaty i znicze.

Następnie poczty sztandarowe przy asyście Orkiestry dętej OSP Trąbki przemaszerowały pod urząd Gminy do skweru im. gen. Stefana Grota-Roweckiegodowódcy Armii Krajowej, a stamtąd udały się na uroczystą mszę do kościoła pw Św. Wojciecha w Wiązownie.

Uroczystości zakończono na cmentarzu parafialnym gdzie po odśpiewaniu Hymnu Narodowego, Apelu Poległych i salwie honorowej wykonanej przez Bractwo Kurkowe złożono hołd poległym żołnierzom.

 

       

       

      

      

  

Strona projektu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013