OSP Wiązowna - jednostka typu S-4

ul. Kościelna 41

05-462 Wiązowna

ZarządSztandarRemiza, Historia

OSP Malcanów - Jednostka typu S-5

ul. Mazowiecka 22

05-462 Malcanów

ZarządSztandarRemiza, Historia

OSP Glinianka - Jednostka typu S-3

ul. Napoleońska 48

05-408 Glinianka

Zarząd, Sztandar, Remiza,            Historia

Walne zebranie sprawozdawcze za 2016r w OSP GLINIANKA

 

W dniu 11 marca 2017 roku w strażnicy OSP w Gliniance odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016r. Na przewodniczącego zebrania wybrany został druh prezes Artur Gniadek, który w formie prezentacji multimedialnej przedstawił sprawozdanie za 2016 rok. Podczas sprawozdania można było zobaczyć zdjęcia z różnorodnych działań i imprez w których strażacy z Glinianki brali udział w minionym roku. Prezes Gniadek podkreślił ,że rok 2016 należał do jednych z bardziej intensywnych okresów oraz zapowiedział, że bieżący 2017r w związku z przypadającą 100 rocznica powstania jednostki zapowiada się równie pracowicie. Na koniec sprawozdawczości przewodniczący Komisji Rewizyjnej druh Daniel Smolak  podsumował działalność zarządu i wystąpił o udzielenie absolutorium. Absolutorium dla zarządu  zostało jednogłośnie udzielone przez zebranie walne. Po tej części zebrania głos zabrali zaproszeni goście p. Irena Nowak- radna gminy Wiązowna , st. bryg. Mariusz Zabrocki Komendant Powiatowy PSP, druh Janusz Budny – wiceprezes powiatowy , prezes gminny i wójt gminy Wiązowna w jednej osobie,  druh Marcin Boruc – sekretarz powiatowy i komendant gminny, Roman Zdunik – radny powiatowy oraz Paweł Zawadka-sołtys sołectwa Glinianka I. Wszyscy byli pełni uznania dla działalności zarządu i strażaków z OSP w Gliniance, życzyli im wielu dalszych sukcesów oraz dziękowali za dotychczasową współpracę.

 

FOT. DRUH MICHAŁ PIĘTKA

Strona projektu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013