OSP Wiązowna - jednostka typu S-4

ul. Kościelna 41

05-462 Wiązowna

ZarządSztandarRemiza, Historia

OSP Malcanów - Jednostka typu S-5

ul. Mazowiecka 22

05-462 Malcanów

ZarządSztandarRemiza, Historia

OSP Glinianka - Jednostka typu S-3

ul. Napoleońska 48

05-408 Glinianka

Zarząd, Sztandar, Remiza,            Historia

Wybrano nowy Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Dnia 14 maja 2011r. w siedzibie OSP Malcanów odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze przedstawicieli Zarządu Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wiązowna. W zebraniu udział wzięli również delegaci na ten zjazd.

Nowo wybrany Zarząd OSP w Malcanowie

OSP w Malcanowie podsumowała swoją działalność za 2010 rok na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbyło się dnia 5 lutego 2011 roku w Malcanowie.

Wybrano zarząd OSP w Wiązownie

Grzegorz Pyzik został ponownie wybrany prezesem zarządu ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązownie. Nastąpiło to w sobotę 12 lutego podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Zanim doszło do głosowania nad składem zarządu przedstawiono sprawozdanie z działalności oraz finansowe, jak również projekt planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

Samochody OSP wystąpiły w 12 odcinku reportażu: "Nasze Mazowsze"

Zapraszamy do obejrzenia 12 odcinka reportażu "Nasze Mazowsze" poświęconego zagadnieniom związanym z ochroną środowiska i bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Ekipa programu zawitała w remizie OSP Wiązowna i zaprezentowała nowy specjalistyczny wóz strażacki.

Samochody OSP z terenu Gminy Wiązowna wystąpiły w teledysku


Zapraszamy do zapoznania się z teledyskiem do piosenki „Nowe Mazowsze”. W teledysku pokazane są inwestycje, jakie były możliwe dzięki dotacjom z RPO WM, w tym również 3 samochody strażackie zakupione dla naszych OSP.

Z wdzięczności dla Strażaków

W ostatnią niedzielę wakacji 29 sierpnia 2010 r. w Malcanowie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze, podczas których nastąpiło uroczyste przekazanie trzech wozów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z gminy Wiązowna.

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana

Zakup trzech nowoczesnych samochodów ratowniczo - gaśniczych będzie możliwy na mocy umowy podpisanej we wtorek 9 lutego br. pomiędzy Gminą Wiązowna a Województwem Mazowieckim.

Święto Strażaków

Święty Florian stał się patronem osób, które wykonują niebezpieczne zawody, związane z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, piekarzy. Dziś składamy życzenia wszystkim Druhnom i Druhom Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych.

VI Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę

24 kwietnia 2010 roku strażacy z OSP Malanów, OSP Wiązowna i OSP Glinianka wraz z rodzinami wzięli udział w VI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę. W tej niezwykłej uroczystości wzięły udział Sztandary z naszych jednostek, które wraz z pozostałymi (ok. 5 tys.) pozostawiły na uczestnikach niesamowite wrażenie.

Strona projektu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013