OSP Wiązowna - jednostka typu S-4

ul. Kościelna 41

05-462 Wiązowna

ZarządSztandarRemiza, Historia

OSP Malcanów - Jednostka typu S-5

ul. Mazowiecka 22

05-462 Malcanów

ZarządSztandarRemiza, Historia

OSP Glinianka - Jednostka typu S-3

ul. Napoleońska 48

05-408 Glinianka

Zarząd, Sztandar, Remiza,            Historia

Historia OSP Glinianka

 

Glinianka była i jest jedną z większych miejscowości na wschód od Otwocka. Potrzeba powołania na jej terenie do życia Ochotniczej Straży Pożarnej pojawiła się po wielkim pożarze we wsi Rzakta w 1916 roku. W obawie przed takimi zdarzeniami w lipcu 1917 roku , po apelu ówczesnego księdza proboszcza Polikowskiego społeczność Glinianki postanowiła powołać do życia Ochotniczą Straż Pożarną. Założycielami tej organizacji na terenie Glinianki według zapisów w posiadanej dokumentacji byli:
  • Niewczas Franciszek
  • Kołakowski Andrzej
  • Ładno Feliks
  • Ładno Antoni
  • Grzęda Stanisław
  • Piotrkowicz Piotr
  • Nowak Wawrzyniec

Pierwszym prezesem OSP w Gliniance wybrany został Kołakowski Andrzej, natomiast Naczelnikiem został Niewczas Franciszek, który w 1917 roku ukończył kurs dla Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Po raz pierwszy udział w akcjach gaśniczych drużyna z Glinianki brała podczas pożarów w miejscowościach Górki, Jatne i Wólka Mlądźka w 1918 roku. W roku 1919 jeden z mieszkańców Glinianki –pan Maliszewski , na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej przekazał wóz konny , a jej członkowie zakupili dwie sikawki i dwa beczkowozy.
 
Ze składek społecznych w 1924 roku wybudowany został w centrum miejscowości budynek stanowiący strażnicę.  
Pierwszy sztandar Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniance otrzymała od lokalnej społeczności na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku. Sztandar ten  niestety podczas okupacji wraz w wyposażeniem strażnicy został zrabowany przez Niemców.
 
Najbardziej znaczącym „sprawdzianem „ umiejętności ochotników i ich sprzętu gaśniczego było uczestniczenie w gaszeniu olbrzymiego pożaru miejscowości Glinianka w 1935 roku.
 
W czasie II Wojny Światowej  Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniance liczyła 40 czynnych członków. Niektórzy druhowie należeli do organizacji ruchu oporu , która walczyła z okupantem. Pomimo ciężkich czasów ochotnikom z Glinianki udało się nabyć w 1942 roku pierwszy sprzęt motorowy wykorzystywany do akcji gaśniczych.
Po zakończeniu działań wojennych straż z zapałem przystąpiła do uzupełniania braków sprzętowych i dalszego rozwoju jednostki.
W 1967 roku z okazji 50-ciolecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance ufundowano i przekazano jej drugi w historii organizacji sztandar.

 
Jednostka w Gliniance w 1969 roku otrzymała swój pierwszy samochód gaśniczy. Był to pojazd m-ki Lublin.
W roku 1972 roku do istniejących budynków strażniczy dobudowano boksy na pojazdy i świetlice , a na początku lat osiemdziesiątych XX wieku dobudowano także część socjalną składającą się z kuchni i sanitariatów.
Po dziesięciu latach użytkowania w 1979r wysłużony pojazd m-ki Lublin wymieniono na wóz bojowy m-ki „Star” 244 GBA 2,5/16. Na kolejną zmianę sprzętową czekać trzeba było do roku 1985, gdy to wóz bojowy m-ki „Star’ 244 został wymieniony na taki sam ,ale nowszy. W tym czasie stan sprzętowy OSP w Gliniance był systematycznie uzupełniany o nowe umundurowanie i sprzęt gaśniczy.
W roku 2004 członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance  z własnych środków finansowych zakupili drugi wóz gaśniczy m-ki „Jelcz” , który wymagał remontu. Remont ten także we własnych zakresie przeprowadzili ochotnicy z Glinianki. W związku z zapotrzebowaniem społecznych w tym czasie stan sprzętowy OSP w Gliniance powiększył się także o zakupiony z własnych środków  pług do odśnieżania dróg.
W chwili obecnej Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniance liczy 43 czynnych członków. W skład zarządu wchodzą :
Prezes- Henryk Bieńkowski
Naczelnik- Piotr Nowak
Gospodarz- Janusz Papis
Skarbnik-Stanisław Piętka
Sekretarz-Artur Gniadek
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej-Sylwester Szczęsny.
Na stanie jednostki znajdują się w chwili obecnej  dwa wozy bojowe: pierwszy średni  m-ki „Star” 244 i drugi ciężki m-ki „Jelcz”, motopompa M800, motopompa pływająca „Mewa”, pompa szlamowa, agregat prądotwórczy , dwie piły spalinowe, reflektory oświetleniowe oraz kilka kompletów umundurowania bojowego i wyjściowego.
W 1995 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance została wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz posiada system selektywnego alarmowania.
Ochotnicy z Glinianki średnio rocznie wyjeżdźają do akcji ratowniczo-gaśniczych około 50 razy.
 W okresie ostatnich lat Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniance brała udział w gaszeniu kilku bardzo poważnych  pożarów, gdzie dzięki szybkiej interwencji i poświęceniu druhów nie doszło do tragedii.
Do takich znaczących akcji zaliczyć należy:
* Pożar budynku Szkoły Podstawowej w Gliniance
* Pożar fabryki spodów obuwia w miejscowości Wola Ducka
Ponadto OSP w Gliniance brała czynny udział w akcji odśnieżania dróg, usuwania skutków lokalnych podtopień i innych zagrożeń lokalnych.
Druhowie OSP Glinianka biorą od lat czynny udział przy organizacji i zabezpieczaniu imprez kulturalno-rozrywkowych oraz sportowych na terenie gminy Wiązowna m.in.: Półmaratonu Wiązowskiego i Pikniku Lotniczego w Góraszce. Wielokrotnie także brali udział w zawodach pożarniczych na terenie gminy i poza jej terenem , gdzie często odnosili znaczące sukcesy. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Glinianka należy do jednych z najlepszych w powiecie otwockim.
W swoich planach Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniance ma aktualnie remont boksów dla samochodów , budowę  schodów na poddasze strażnicy, budowę ogrodzenia i przeszkolenie ochotników do obsługi nowego wozu gaśniczego na który z niecierpliwością czekamy.
 
 
Opracował Artur Gniadek -sekretarz OSP w Gliniance

Strona projektu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013