OSP Wiązowna - jednostka typu S-4

ul. Kościelna 41

05-462 Wiązowna

ZarządSztandarRemiza, Historia

OSP Malcanów - Jednostka typu S-5

ul. Mazowiecka 22

05-462 Malcanów

ZarządSztandarRemiza, Historia

OSP Glinianka - Jednostka typu S-3

ul. Napoleońska 48

05-408 Glinianka

Zarząd, Sztandar, Remiza,            Historia

Historia OSP Malcanów

 

Początki działalności OSP w Malcanowie sięgają okresu międzywojennego. Formalna organizacja  oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej nastąpiła w 1928 roku,  który przyjęto za rok powstania OSP. 
Organizacja liczyła wówczas około 30-stu mężczyzn. Początkowym  wyposażeniem OSP Malcanów była sikawka ręczna „Tryumf”, drabina, beczkowóz, tłumice, bosaki oraz trąbka alarmowa. Strażacy mieli również bluzy i hełmy strażackie, pasy bojowe oraz czapki rogatywki. Do pożarów strażacy podążali prywatnymi zaprzęgami konnymi. Wyznaczeni byli do tego gospodarze, którzy musieli mieć przygotowane konie pod zaprzęg w razie pożaru.  
W latach 1933-1936 zbudowano pierwszą strażnicę. Przechowywano w niej wyposażenie i sprzęt strażacki . 
Okres wojny nie przerwał działalności strażaków. Dla wielu przynależność do straży chroniła ich przed represjami okupanta. Jednak budynek remizy został  znacznie zdewastowany. Uległo zniszczeniu też wiele sprzętu strażackiego. Dopiero po zakończeniu wojny, zaczęto na nowo organizować straż, porządkować sprzęt i remontować remizę.
W latach powojennych  straż w Malcanowie otrzymała pierwszy wóz konny strażacki.  Jednak na pierwsze auto strażackie czekała do roku 1983, którym to był Żuk. Kolejnymi pozyskanymi samochodami był STAR w1996 roku oraz MAGIRUS w 2003 roku. 
Obecny budynek remizy został wybudowany w latach 1965-1968 metodą gospodarczą przy dużym udziale czynów społecznych i wsparciu środków finansowych z zewnątrz. Był to budynek parterowy o dwóch boksach garażowych wraz z  zapleczem administracyjnym. W latach dziewięćdziesiątych dokonano modernizacji budynku polegającej na zmianie konstrukcji dachu. Usunięto stropo-dach i nadbudowano poddasze użytkowe, na którym znajduje się sala reprezentacyjna wraz  z pomieszczeniami socjalnymi. Potrzeby działalności straży wymogły kolejną rozbudowę budynku, która dotyczy budowy dwóch boksów garażowych.
Doceniając działalność OSP, w 1998 roku tj. w 70-tą rocznicę powstania straży, miejscowe społeczeństwo ufundowało jednostce sztandar, który godnie reprezentowany jest przez druhów na wielu ważnych uroczystościach. 
OSP Malcanów w swoich szeregach liczy obecnie:
44 druhów, w tym 2 kobiety, 
4 członków honorowych
18 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, w tym 12 chłopców i 6  dziewcząt.
Druhowie OSP nie tylko uczestniczą w gaszeniu  pożarów,  ale również biorą czynny udział w innych akcjach wymagających pomocy lokalnemu społeczeństwu,  jak usuwanie skutków  zniszczeń po anomaliach pogodowych. Jednocześnie jednostka sukcesywnie szkoli swoich członków, opiekuje się chętnie działającą Młodzieżową Drużyną Pożarniczą, wzbogaca się o nowy sprzęt gaśniczy, nowe umundurowanie galowe i bojowe oraz aktywnie uczestniczy w zawodach strażackich zajmując wysokie miejsca w rywalizacjach.

Strona projektu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013