OSP Wiązowna - jednostka typu S-4

ul. Kościelna 41

05-462 Wiązowna

ZarządSztandarRemiza, Historia

OSP Malcanów - Jednostka typu S-5

ul. Mazowiecka 22

05-462 Malcanów

ZarządSztandarRemiza, Historia

OSP Glinianka - Jednostka typu S-3

ul. Napoleońska 48

05-408 Glinianka

Zarząd, Sztandar, Remiza,            Historia

Zarząd OSP Wiązowna

Prezes:                                 Dariusz Wróblewski

Naczelnik:                          Anna Kuzawa

Z-ca Naczelnika:              Mateusz Tuszowski

Sekretarz:                           Katarzyna Tuszowska

Skarbnik:                             Andrzej Rak

Gospodarz:                        Michał Kopka

Członek Zarządu:             Krzysztof Tuszowski

Członek Zarządu:             Maciej Szyperski

Członek Zarządu:             Janusz Budny

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Witold Sobota

Sekretarz - Paweł Rak

Członek - Franciszek Romsicki

Strona projektu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013